Vậy là chỉ còn hai chương nữa. Một trailer dài 70 giây về chương thứ sáu của live-action “The Next Generation -Patlabor-“, trong đó bao gồm có tập thứ 10 “Bousou! Akai Labor”…

Click để đọc thêm…