Phần cuối của loạt phim này sẽ ra mắt vào 23 tháng 09 tại các rạp ở Nhật Bản