Vào thứ sáu vừa qua trên tờ tạp chí Coro Coro Comics của Shogakukan số tháng 08 trong năm này tiết lộ sẽ có movie Doraemon vào năm sau.