Bên cạnh yếu tố chiến lược và magic battles, PS Vita The Irregular at Magic High School: Out of Order được chuẩn bị ra mắt ngày 30 tháng 10 với một cốt chuyện chặt chẽ dưới sự giám sát của tác giả light novel Tsutomu Satō…

Click để đọc thêm…