Tập 18, kết thúc Alicization được phát hành trong tuần này