Sau bản teaser tại Tokyo Game Show, vào cuối tuần này tại lễ hội Dengeki Autumn sẽ đưa ra thêm thông tin về SAO III…

Click để đọc thêm…