Đội ngũ thực hiện anime nhượng quyền thương mại k-on-titan">Attack on Titan đã tiết lộ tại sự kiện “Shingeki Matsuri” hôm Chủ nhật rằng season 2 của anime sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2017. Thông báo cũng tiết lộ visual mới (hình bên dưới) cũng như đội ngũ thực hiện, dàn cast của season 2.