Robert Downey Jr. sẽ hóa thân thành Iron Man ít nhất một lần nữa – Anh đang trong quá trình thương thảo cho lần xuất hiện trong Captain America 3…

Click để đọc thêm…