God Eater Online là cái tên mới nhất của series God Eater sẽ có mặt trên iOS và Android. So với bản game điển hình God Eater thì lần này có khá nhiều khác biệt, tuy nhiên, lần này nó là game MMO.