Tập cuối cùng, tập 21 sẽ phát hành ngày 4 tháng Bảy