BACK-ON sẽ thể hiện ca khúc chủ đề mới được sáng tác “The Last One”