Nhờ Atlus mà tuần này người dân Mỹ đã có thể mua Persona 4 Arena Ultimax về khi game này được phá hành ở thể PlayStation 3 và Xbox 360…

Click để đọc thêm…