Kể cả trong thời đại công nghệ kĩ thuật số hiện nay, giới chuyên nghiệp và fan âm nhạc vẫn luôn yêu cầu có những bản thu bằng đĩa than, và thực tế thì nó cũng không khác so với việc fan anime yêu cầu nhạc phim với những series yêu thích.