Yusuke Murata, hoạ sĩ vẽ manga Eyeshield 21 và một manga khác được đánh giá cao One-Punch Man (OPM), có chút niềm vui trên Twitter tuần này…

Click để đọc thêm…