Redjuice, người từng làm việc với Supercell, gồm cả việc minh họa video “The World is Mine”, Livetune của Re:package, thiết kế nhân vật cho TV anime Guilty Crown…

Click để đọc thêm…