Tiếp sau các sản phẩm bản sao hoàn hảo của magical girl, như gậy phép của Sailor Moon, dòng sản phẩm sao chép của Bandai đã lấn sang anime Sci-fi với khẩu Dominator của Psycho Pass…

Click để đọc thêm…