(・ ∀・) ” Dù Sinon thường được biết đến với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng khi nhớ lại vài chuyện Kiriro đã gây ra cho cô bé… khuôn mặt xấu hổ này chắc chắn sẽ xuất hiện rồi!”…

Click để đọc thêm…