Trên trang web bán vé của rạp Aeon Cinema Dainichi tại Osaka đã lên lịch ngày ra mắt movie Sword Art : Ordinal Scale vào ngày 18 tháng 02, 2017. Tuy nhiên đến Chủ Nhật, thì lịch phim này trên trang web cũng không còn.