Nhận ra bộ sưu tập Sword Art Online của bạn khá đơn sơ? Khu Akihabara đã tìm cách thay đổi điều đó bằng cách mở ra một cửa hàng giới hạn thời gian Sword Art Online

Click để đọc thêm…