Mới đó đã sắp tới năm thứ 30 của game nhập vai cổ điển