Tatsunoko Productions, Digital Frontier chuyển thể câu chuyện về bốn anh hùng của Ukyō Kodachi và Tatsuma Ejiri