Blizzard hôm nay đã cho ra mắt đoạn phim ngắn khác để quảng bá cho đợt phát hành Overwatch, và như những bộ khác, đoạn phim hoàn toàn tốt đẹp.