Ca khúc mở đầu và kết thúc mới ra mắt vào ngày 12 tháng 10