Tháng mười này sẽ đánh dấu cột mốc 10 năm từ khi Lelouch and The Empire of Britannia ra mắt khán giả. Đội ngũ thực hiện series sẽ ghi chú dịp này cùng với kỉ niệm đặc biệt 10 năm website ra mắt và sự kiện đặc biệt diễn ra tại Maihama Amphitheatre ở Chiba vào ngày 27 tháng 11.