Dự án anime đầy tham vọng Kickstarter, còn gọi là Under Dog. Khi dự án kết thúc, nhà sản xuất Hiroaki Yura có một buổi trò chuyện với Crunchyroll News (CN) về tương lai của ngành công nghiệp anime, vốn cộng đồng, và câu chuyện về những nhân viên làm anime Under Dog…

Click để đọc thêm…