Trên tài khoản Twitter chính thức của phim mới Power Rangers hôm thứ tư đã hé lộ teaser poster của bộ phim. Poster cũng cho biết khẩu hiệu của bộ phim là “Together we are more” (một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao).