Trên trang web chính thức của Cutie Honey – Tears, bộ phim Live Action mới này được dựa theo manga Cutie Honey của Go Nagai, teaser này sẽ được phát sóng vào thứ 5. Trong teaser tiết lộ bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 10 đến.