Funimation hôm nay đã công chiếu video giới thiệu đầu tiên cho season 2 anime k-on-titan">Attack on Titan! Video nổi bật với phụ đề tiếng Anh.