Brian Doe, Cathy Weseluck, và những ngôi sao khác tại nơi lồng tiếng của Toei Animation