Ấn phẩm tháng 11 của Kadokawa Shoten, tạp chí Monthly Gundam Ace sẽ kèm theo chap cuối của Stage:1 trong manga của Hiyon Katsuragi “Mobile Suit Gundam U.C. 0094: Across the Sky” …

Click để đọc thêm…