Lễ trao giải tại Hội nghị Khoa học Viễn tưởng Nhật Bản lần 55, tại thành phố Toba, tỉnh Mie, Nhật Bản.