Episode thứ 3 của anime sẽ được chiếu tại các rạp ở Nhật Bản vào ngày 21 tháng 5