Episode mới sẽ có câu chuyện về Char, Sayla, ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng 11