Ngoài live-action và anime sắp tới, “Assassination Classroom” của Yusei Matsui sắp có thêm game trên hệ Nintendo 3DS…

Click để đọc thêm…