Nhà sản xuất figure Wave đang sắp xếp cho đợt figure scale 1/10 mới nhất của họ – Beach Queen (Hoa hậu bãi biển )…

Click để đọc thêm…