Dữ liệu nhân vật anime và manga Nhật Charapedia, nơi cung cấp những bảng đánh giá các nhân vật phổ biến trong anime trong tuần qua đã cố gắng làm một điều khác biệt.