Cùng việc Dragon Ball Z: Battle of Gods Extended Edition đã ra bản Blu-ray/DVD, FUNimation lại tiếp tục phô trương thanh thế bằng nhiều tiết mục khác…

Click để đọc thêm…