Sau khi công bố việc thêm vài nhân vật vào Durarara !! như Izaya Orihara (lồng tiếng bởi Hiroshi Kamiya), Raildex’s Accelerator (Nobuhiko Okamoto) và Bludgeoning Angel Dokuro-Chan (Saeko Chiba) cho những màn crossover trong game…

Click để đọc thêm…