Cổng thông tin chính thức của Macross franchise thông báo hôm 21 tháng 3 rằng nhà lập trình mobile app đang phát triển game mới dựa trên anime nhượng quyền thương mại Macross. Thông báo không tiết lộ chi tiết.