Tập thứ 13 của manga do Kentaro Yabuki và Saki Hasemi sáng tác đã gần sát với nội dung trong anime…

Click để đọc thêm…