Có vẻ như cô sĩ quan chính trị trong Schwarzesmarken, một phần phụ truyện lạnh nhạt của Muv-Luv có sinh nhật vào mùa hè. Để mừng sinh nhật ngày 12 tháng Bảy của Gretel Jeckeln, thành viên hạm đội TSF thứ 666, Agesoft vừa chia sẻ hình minh họa cô hòa hợp với mùa.