Treow đã ra tay sắp nhạc cho trò chơi âm nhạc sắp ra mắt