Vault of Glass là màn chơi hay nhất và cũng là khó khăn nhất trong Destiny trong thời điểm hiện tại, và hoàn thành nó là một thành tích vô cùng đáng nể…

Click để đọc thêm…