Sắp tới ở Nhật Bản sẽ có một đợt bonus đặt trước của Onechanbara Z2: Chaos, bao gồm một phần gồm các nhân vật trong trang phục của Earth Defense Force…

Click để đọc thêm…