Japanese Title : 妖々剣戟夢想
Publisher : Ankakesupa
Genre : 3D Action Game
Release Date : 30/12/2011 (Comiket 81)
Một doujin game Touhou 3D do nhóm Ankakesupa thực hiện với đồ họa đẹp mắt và ấn tượng.

Click để đọc thêm…