Các bạn chơi game thì sẽ biết đến Pokemon, còn thần dân Touhou chúng ta thì biết đến Pokemon và cả Touhoumon. Khi nói đến Touhoumon thì các bạn đều biết đến Touhoumon Emeral và Touhoumon Fire red. Ngoài hai phiên bản Touhoumon đó ra còn rất nhiều phiên bản Touhoumon khác nhau và hai phiên bản đang nổi tiếng hiện nay là Touhoumon World Link và Touhoumon Another World.

Click để đọc thêm…