Mobile Suit Gundam 00, một trong những bộ Mecha nổi tiếng. Giờ đây box Mecha đang tiến hành tổ chức dự án dịch project wiki về những Mobile Suit cũng như Công nghệ xuất hiện trong phim. Kính mong mọi người giúp đỡ box.

Click để đọc thêm…