Viz gần đây đã thêm One Piece Box Set 3 vào lịch phát hành trên trang web chính thức của họ.