“Chúc mừng năm mới, mọi người!
Tôi là Eiichiro Oda, tác giả của One Piece. Biên tập viên của tôi đang nghe lén tôi để gửi các bạn toàn bộ lời nhắn, vì họ có nhiều chuyện phải làm trên Twitter.
Vì tôi không muốn họ khóc (đùa thôi) tôi đã quyết định sẽ viết bài tweet đầu tiên.