Như các fan mê truyện của Clamp đã biết , những nhân vật trong các tác phẩm có nhiều tính cách khác nhau : hồn nhiên có , âm u có , cá tính có , dễ nổi cáu có , ….. , và khác người có ^ ^ .  Hãy cùng chúng tớ thảo luận để xem đối với các bạn , ai là nhân vật khác người nhất .

Click để đọc thêm ….